top of page

Happy TET aka Lunar New Year!  Wishing you a new year full of health, happiness and luck!  Thank you


Happy TET aka Lunar New Year! Wishing you a new year full of health, happiness and luck! Thank you for all of your support!

Nhân dịp TẾT NĂM KỶ HỢI 2019, gia đình Huế ơi xin Kính chúc quý đồng hương và quý quyến một năm mới an khang, thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an 🎉🙏

Follow us on Instagram! http://www.instagram.com/HueOi

9 views0 comments
bottom of page